Jdi na obsah Jdi na menu
 


Scénář

25. 3. 2013

Tady jsou úryvky ze scénáře, pokuste se ho napsat do jednoho

Pedagog

Dobrý den dámy a pánové, vážení kolegové a děti všeho věku. Vítám Vás zde na naší přednášce o žácích 7., 8. a 9. ročníku. Já, jakožto pedagog, bych Vám rád přiblížil takovou celkovou charakteristiku žáků.

Začnu žákem 7. třídy. Takového žáka bych popsal asi z 90 % jako puberťáka a z 10% jako mimozemšťana. U žáka 8. třídy zůstává asi 75% puberty, 15 % dítěte a přibývá 10 % rozumu, u některých převládá stále mimozemšťan. V 9. třídě je žák z 50% puberťák, má asi 30% rozumu, 10 % ditěte a přibývá 10% dospěláka. Ve druhém pololeti mnozí z nás naivně očekávají úbytek puberty a přírustek rozumu, avšak někteří jedinci ( bohužel jich je většinou většina) jsopu vůči těmto změnám imunní. Co však ovlivňuje tyto věci dospě Vám nyní podrobněji řekne náš odborník na psychologii, pan  ............................

Psycholog

 

dobrý den dámy a pánové, dnes  jsem tu od toho, abych vám alespon přibližně naznačil, jak průměrný pubertální žák, uvažuje ve svých zákoutích chaotické mysli.

žáky rozděluji dle své dlouhodobé praxe do 5 skupin :

1) žák průtokový

2) žák podminivý

3) žák sebevzorný

4) žák rebeloidní

5) žák rádiotipní

1) tento žák nebo žačka, spíše žák, se snaží školou prolézt bez větších ztrát, jde mu o to, školu dokončit, nikoliv dosáhnout převratných výsledků.  Jsou to zejména chlapci, kteři májí procentuálně nižší iq, neboli jsou dutí jak tato železná tyč . (při domluvě ukáže psycholog na kovovou nohu od stolu)

2) jsou to právě tito žáci, díky kterým funguje dnešní školstí. Díky nim máme na školách učitele, nikoliv krotitele. Jinak řečeno, snaží se, aby pro ně i pro učitele byl pobyt ve škole co nejméně trýznivý. Lehce podlézavý, ale ne moc, to je ideální standart pro tento typ žákyň. Nebudeme si namlouvat,  že by tu  byl i takovýto hoch. I na škole máme tento druh,ačkoliv se vyskytuje zřídka

 

3) myslí si, že je bůh třídy. Je to ten " nejlepší a nejchytřejší", který ví vždy vše nejlépe. Nikdy, ale zásadně NIKDY neodporuje svému učiteli!!!, nýbrž svého učitele vždy následuje a plní jeho rozkazy, i proti vůli třídy. Není schopen jekéhokoliv vtipného projevu.

 

4) jsou to žáci, kteří rádi a často protestují proti všemu zavedenému. Nechtějí psát domácí úkoly, písemné práce,.... Vše, co je součástí školního řádu se jim zdá divné a hlavně se stále diví, proč by měli takové hlouposti dodržovat. Neustále skáčou komukoliv do řeči, hlavně vyučujícím, kteří  se snaží vyložit novou látku, svými dotazy " mimo mísu" dělají neustále čáru přes rozpočet. Učitel je vždy vůči nim nespravedlivý, protože oni přece nic špatného nikdy nedělají. jejich časté výroky jsou: " Proč zase já, vy jste si na mě zasedla, já vůbec nic nedělám, teď jsem zrovna poslouchal,....Ostatní žáci takového spolužáka, alespoň ze začátku obdivují, ale časem jim začíná lézt na nervy a světe div se, začínají ho i okřikovat. Dělají to samozřejmě hlavně proto, že tuší, že jim učitel opět sebere kus oblíbené přestávky.

 

5) žák radiotypní
Tento druh žáka se vyznačuje absolutně nazavřitelnými a nikým nezvládnutelnými ústy, která téměř neustále vyluzují všechny okolo otravující zvuky. Žák tohoto typu všechny otravuje svými „chytrými“ radami, naučnými poznámkami a rádoby zábavnými historkami někdy dokonce netýkající se daného tématu. Zkrátka je chytrý jako rádio. (z toho vznikl pojem rádioaktivita-ústa aktivní jako rádio -> rádioaktivní). Dále z nich vyzařuje přílišné sebevědomí vyplývající z domnění, že tento jedinec ví všecko lépe než ostatní.
Tento typ žáka se ve třídním kolektivu objevuje většinou jen jeden, pokud s ovšem objeví i další, může dojít ke spoustě střetů mezi těmito jedinci. 
Žáky tohoto typu je třeba pravidelně uzemnit.

 

Statistik

Dámy a pánové..Jmenuji se Dušan Kot – pro koktající jenom Dušan! A připadl mi úkol, zahájit, řekl bych skoro až vědecký rozbor! ..Žáků 7-9 tříd, kterým jsme se tady s kolegy zabývali posledních několik let..Dokonce jsme -a to i na úkor vlastního zdraví – ve škole v rámci výzkumu studentů několik posledních let přebývali!
No..Nebyly to lehké výzkumy,avšak za ta čísla a grafy,které vám mohu já jakožto statistik při této příležitosti představit to rozhodně stálo!
Budu se vám dnes snažit představit děti pomocí grafů,čísel,zlomků,procent,...

Na začátek bych rád poděkoval mým kolegům – které bych vám tímto představil,až na pár výjimek jsou to opravdu kapacity a dá se říct,že se vzdělanějšími lidmi se v tomto městě..ani..nesetkáte..
**********************(představení kolegů – neznám pořádí,abych případně uvedl násedujícího či představil předešlého)
No ale proč jsme tady – jak jsem již v úvodu sliboval,představím vám vaše kamarády, či vaše děti...či vaše vnoučata...případně pravnoučata.....Nebo chcete-li ''zkoumané objekty'' pomocí čisel,grafů,a tak dále.
Ve spolupráci s propiskárnou Cvakni si! Se nám dostalo velmi přesných výsledků týkajících se cvakání propisek při hodině..Zprvu jsme zjišťovali,proč vůbec cvakají..Po dvouletém zkoumání se nám podařilo získat naprosto PŘESNÉ údaje,a sice,že PŘIBLIŽNĚ 90% procent žáků chce docílit narušení průběhu vyučování..Ale pozor, začíná to nevinně! Totiž : žáci se snáží svým cvakáním pouze přenést svůj stres na ostatní..No a ti začnou také cvakat a po takových 15ti až 20ti minutách už cvaká půlka třídy a tím dojde k tomu očekávanému a vítanému narušení průběhu vyučování..
Další fakt,který vyplynul z našich statistik je,že spotřeba tužek je NEPŘÍMO úměrná vzrůstajícímu věku : Jinak řečeno,čím je dítě starší,tím méně psacích potřeb spotřebuje..TUDÍŽ ušetří peníze za psací potřeby a může je využít například na nějakou sladkost,na oblečení,nebo na jinou životně důležitou věc..
Dále jsem si připravil pomůcku,a sice graf,znázorňující časové úseky,ve kterých studenti 7-9. ročníků chodí nejčastěji na záchod..Když jsme to všechno spočítali, přepočítali, zprůměrovali a tak dále,vznikl nám následující graf: (ukážu graf na tabuli)
Můžete si všimnout,že nejvíce sutdentů opouští třídu směrem k toaletám mezi 31 a 45 tou minutou..Je to až 13/15 ze všech opuštění třídy!
Proč tomu tak je? Noo,mezi námi: Je to výborná strategie...Vemte si,že žák odejde -řekněme- 7 minut před koncem vyučování na záchod..A už by se vracel,ale říká si : No má to cenu na těch pár minut vracet na výuku? NO TAK SAMOZŘEJMĚ ŽE NEMÁ! Takže se projde kolem šaten..Prohlédne si obrazy na chodbách..Pak chytře počká za dveřmi,zadrží dech a se zvoněním vejde udýchaný do třídy,aby nenápadně naznačil,že spěchal roovnou ze záchoda,avšak rychleji to skutečně nešlo! Teda řeknu vám,já být na základce,dělám to taky tak :D
No nic,přejděme směle k dalšímu tématu: Zjišťovali jsme,kolik žáků NEJÍ ve školní jídelně polévku..Ehm,no..Raději vám řeknu,kolik žáku polévku JÍ!
Dámy a pánové,je to celé jedno procento..
Ale to jen tak mimochodem.Teď daleko vážnější téma,které se určitě dotklo KAŽDÉHO z vás..I tebe!(ukázat na rodiče např.)
Podařilo se nám spočítat procentuální úspěšnost doručení psaníček adresátovi,aniž by si kantor něčeho všiml..podle našeho průzkumu zůstane v utajení až 89% psaníček,což vypadá neuvěřitelně vzhledem k počtu těch zabavených..
(Na závěr přivítání kolegy/rozloučení a uvedení další části akademie,případně vložení ještě dalšího předmětu statistického šetření).

Potřeba udělat grafy, .......!!!!!!!

Dítě

 Po psychologovi

 

Dovolte. Rád bych k vašemu úpornému projevu něco dodal. Jsem ……….. a nyní žákem xté třídy. Kdybyste s dovolením poodstoupil dodal bych pár drobností a poopravil Vás.

 

1.)    Správně jste řekl, že prolézají školou, ale většinou chtějí dosáhnout něčeho víc, než základního vzdělání. Patří sem nejvíce mých spolužáků a myslím, že bych se sem zařadil také.  Jen se snažíme prolézt školou bez větších problémů nebo hodně špatných známek. Stačí nám být průměrem třídy a držet se na trojkách. V hodinách moc nepracujme, jen tak sedíme a čumíme do blba.

 

2.)    Myslím si, že tento typ bych pojmenoval jinak například podlézavý. Tyto děti nejsou  moc oblíbení ve školním kolektivu, ikdyž najdou se i výjimky. Tento typ podlézá učitelům, aby dostal lepší známky, nebyl ten dotyčný zkoušený atd. Učitelé jsou za ně rádi, neboť jsou spolehlivý. Čtou si před hodinou poslední zápisy, aby věděli vše při opakování na začátku hodiny, což se líbí učiteli. Hlásí se, aby vypadali chytře, a když jsou náhodou vyvolaní, řeknou že potřebují na záchod. Sedají si blízko učitele a následně jim řvou do ucha odpovědi. Učitel pak neslyší nikoho než svého oblíbence, tudíž ho na konci hodiny pochválí před celou třídou a dá mu plus. Tento typ žáka říká po každém testu, že se mu nepovedl a nakonec dostane za jedna, toto leze ostatním žákům pěkně na nervy, nebo když jde na olympiádu a vyhraje a učitel mu v hodině říká, že je dobrý a že musí jít na další kolo. Žák se začne smát a říká že nevěří že je tak dobrý, že se neučil a v duchu si říká „jseš opravdu dobrej, vždyť ses tak učil.“ Musím přiznat, že i já je moc nemusím.

 

3.)    Žák sebevzorný je většinou schovaný v rohu třídy, mlčí a pozoruje ostatní ve třídě. Mluví jen když je vyvolaný a vždy dobře. Je na něj spoleh, že si od něj můžete před hodinou dopsat úkol, ale většina z nich nemá moc úhledné písmo. Rád si vyhledává  informace navíc o daném tématu a pracuje na dobrovolných úkolech. Na zkoušení jde většinou mezi prvními, aby ochránil ty, kteří to neumí. Těchto žáků šak moc není, což je jasným důkazem omluvenek za úkol, když chybí.

 

4.)    S rebeloidním žákem souhlasím skoro se vším. Tento popis se Vám celice povedl. Myslím si,že v každé třídě se najde vždy jeden žák, který je znám po celé škole svým neustálým skákání do řeči jiným učitelům a svými připomínkami. Žáci kolem něj velice trpí, neboťˇpřichází o své vysněné přestávky. Jen jste zapomněl zmínit, že tento „rebel“ se dokáže vždy vyvlíknou z toho, aby dostal poznámku, nebo dvojku z chování, což si zaslouží veliký potlesk.

5.) K tomuto typu nemám žádné výhrady, jen dodám, že tito žáci jsou velmi společenští a zábavní. Dobře s nimi vychází. Když na vás má poznámku, vždy to vyzní tak, že se tomu zasmějete také.

po pedagogovi

   No čím bych asi tak začal/a , no asi začnu tím že my (děti) „polodospěláci“  bereme školu za takový menší ústav,vězení či blázinec- „cvokhaus“. Tudíž z našeho pohledu tu jsou učitelé takovými menšími dozorci, kteří nás tady omezují v našem „vyjadřování své osobnosti “.

  V 7.třídě to tak ještě neřešíme jelikož je to teprve rok po tom co jsme se ocitli tady-  na druhém stupni. A teprve zjišťujeme, že když prochází starší děti, tak musíme uhnout a né si jít jako king uprostřed schodů, protože to se často nevyplácí. V 8. třídě už víme , jak se tu máme chovat a začínáme zlehka protestovat proti místnímu režimu. Také si sem tam zavzpomínáme na to, když nám bylo 5  let a provedeme nějakou tu pošetilou dětskou věc , jako je např. to že „zapomeneme“ , že  už nepíšeme do sešitu , ale na lavici. V 9. třídě už jsme na vrcholu tzv. potravního řetězce této školy a tak už začínáme zkoušet, kdo z učitelů toho vydrží víc. A pak už tu je druhé pololetí , což krom přijímaček není žádnej stres, tak že náležitě oslavujeme… PARTY HARD!

 

-je to napsaný napůl nespisovně, když to říká to dítě

 

Po statiskovi

Zaslechl/a jsem tu velmi zajímavé názory..jmenuji se xxxxx a rád/a bych vám to přiblížila z pohledu zmíněných objektů..nás žáků.


Abych vás ujistil/a..rozhodně si nemyslím, že je za cvakáním propiskami záměr narušit výuku a tím dohnat vyučujícího k výbušnému a nekontrolovatelnému chování. Vlastně, když si to tak vezmete tak je to velmi přínosné i pro společnosti prodávající tyto psací potřeby. Stává se..a to ne zřídka, že žáky už přestane bavit jen tak cvakat propiskami a začnou je pomocí konců vystřelovat o lavice do vzduchu. A potom už je takřka obvyklý, že propiska vyletí za topení, spolužákům na lavice, pod lavice, za trika, před tabuli..od tamtud většinou s pomocí vyučujícího rovnou do koše. Žáci pak nemají v hodinách na práci už vůbec nic a tak si musí kupovat nové a nové propisky.
Ovšem to, že čím starší žák je, tím méně psacích potřeb spotřebuje je také pravda. Dovolte mi to vysvětlit přesněji. Na prvním stupni  každému žákovi připravuje tašku do školy rodič a velmi pečlivě se každý den ujišťuje jestli je všechno v pořádku. Ovšem ve vyšších ročnících se o to rodiče už nestarají..někdy mám pocit, že i pro to, aby nám mohli později vynadat za to, že jsme si něco zapomněli. Ale to jsem odbočil/a..budeme pokračovat. Většina puberťáků si věci „připravuje“ ráno..přibližně 10 minut před odchodem do školy..mluvím z vlastní zkušenosti. A to je celkem jisté, že si něco v pokojíčku na zemi, nebo na stole zapomene. Kromě úkolů a učebnic to bývá často i penál s psacími potřebami, tudíž je skoro nepoužívají..nějací žáci třeba ani penál už nemají a na celý rok jim postačí 2/3 tužky..proto tak malá spotřeba.
Chození na záchod..No.. začnu u holek..ty chodí na záchod z různých důvodů. Samozřejmě se během vyučování musí chodit upravovat, co kdyby je náhodou učitel vyvolal k tabuli neupravené..tuto krizi si dokáže jistě každá holka představit. Dále určitě potřebují odepsat svému idolovi, nebo své nejlepší kamarádce. Bývá to většinou životně důležitá situace, takže rozhodně nejde odložit na přestávku. A kluci? (Kluci prosím pomozte mi vymyslet co děláte na záchodech:DDD Dokážu si to představit..nebo spíš radši nedokážu, ale potřebuju prostě pomoct:DD děkuju)
Stručně řečeno..na záchodech si žáci prostě zpříjemňují hodiny trávené ve škole.
Školní jídelny..Popravdě si nejsem jistý/á kolik žáků by vám řeklo, že se ve školní jídelně pořádně nají. Co? Ty?..no přihlašte se..popravdě prosím. (podle počtu dodá trefnou poznámku) Ale rozhodně tu nechci školní jídelnu nějak bezhlavě kritizovat a proto bych toto téma raději dále nekomentoval/a.
Psaníčka..žhavé téma. Myslím, že průběhem školních let a přežíváním ve školních lavicích si žák vytvoří spoustu metod posílání psaníček po třídě. Většinou je to opravdová „mission impossible“ dostat psaníčko k adresátovi, tak aby si ho učitel nevšiml a nemohl tak ukojit svou touhu přečíst ho před celou třídou. Způsoby jakým se psaní doručují bych tu neuváděl/a, protože tu máme i spoustu pozorných učitelů a nechceme kazit dětem plány.

Rodič

RODIČ

 

Dobrý den dámy a pánové,i já vás zdra...ááá vás znám!No ano vás co se tam krčíte v tý třetí řadě!Nedělejte,že mě neznáte,minulý rok jsem s váma seděla v lavici na třídních schůzkách,no jestli je vaše dcera ukecaná po vás tak se nedivím že má dcera měla stále nějaké poznámky že nedává pozor!No..zpátky k tématu,jsem tu za rodičovský výbor,protože jsem nejspíš ten nejlepší rodič z celé třídy..No!Co kroutíte tou hlavou?!Já jsem náhodou skvělý rodič!Když jsem minulý týden viděla..no tu...no mojí dceru...jak se sakra jmenuje..jo!Natku!Tak se mi chystala říct jak jsem skvělá máma!Sice to nedořekla a od tý doby jsem ji neviděla,ale až ji potkám tak mi to určitě poví!!No..to jsem trochu odbočila,jsem tu především proto,abych vám trochu přiblížila rozdíl mezi sedmákem osmákem a deváťákem,a protože já je nerozeznám a mám problém si zapamatovat do které třídy dcera chodí (to jste věděli že se to každý rok mění?člověk si to skoro zapamatuje a ona už je zase ve vyšším ročníku..) ,no tak tu mám ukázku.Prosím,aby sem přišli velká a malý!Nebo to jsou malá a velký??No prostě jsem pojďte vy dva co máte hrát rodinu...Takže toto vysoké je syn v sedmé třídě,toto o dvě hlavy menší je jeho matka.Prosím jen do toho-hrajte:

"Ahoj maminko,víš ta matika,já jsem se opravdu snažil ale..to prostě nešlo,ono to bylo strašně težký a..a...a...no a dostal jsem 4,prosím nezlob se na mě!!":'(

tak a tady si to zastavíme:zde (ukážu na Dana) vidíme opravdovou lítost,strach z rodiče a..no prostě vidíme že je to ubulenec.Jedeme dál. "Ale Danečku,vždyť je to jen jedna 4!To si opravíš,nic si z toho nedělej!"

A z naší strany (což je rodičovská) vidíme snahu uchlácholit chlapce,a i když dostal špatnou známku,nevidíme známky zloby.

V 8. třídě už se začínají projevovat známky lhostejnosti,jak to vypadá si nyní ukážeme.

"Čau mami,tak jsem doma,no tak z tý matiky jsem dostal za čtyři,ale to bude v cajku,neboj"

tak tady si to zase stopneme a jak jste právě viděli,zájem dítěte klesá,ale ještě stále je tu náznak snahy opravit onu špatnou známku.Teď se podíváme na reakci rodiče.

"Jak to myslíš v cajku?To jako znamená že si to opravíš nebo že ti je zase všechno jedno?!"

Rodič je s výrazivem i se známkou zcela nespokojen.Proboha,kdo to vymýšlel?Kdyby mi takhle sdělila známku moje dcera,tak už jí jedna přilítne a druhou schytá o zeď..i když,to je nebezpečný,mohla by poškodit omítku a kdo to má znova vymalovávat."

No a nakonec ten nejhorší stupeň základoškoláka (takovej nápad,nemusí tam být-zhasnou se světla a já si zespoda "strašidelně" nasvítím obličej jako když se vyprávějí horory a řeknu:) DEVÁŤÁK!!! (+ takovej ten strašidelnej zvuk z hororů,pak se normálně zvuk vypne a rozsvítí se) hehehe,to jsem vás vylekala co hehe,ale to není sranda,takovej deváťák to je postrah všech rodičů,učitelů,mladších spolužáků a všech ostatních zvířat co vás napadnou.A takhle to vypadá v takový opravdu šťastný a velmi výjimečný den:

"Čus matko,vole tomu neuvěříš!!Normálně já z tý matiky dostal 4-!!!

Tady si to zase zastavíme pro krátký komentář (Šárka s Danem místo obvyklého štronza se na mě podívají jako na vola a najednou řeknou UŽ ZASE?! a vrátí se do štronza)

(Šárka se zarazí,vyndá nějakou tu foukačku nebo co se to používá na slavení,začne na ní foukat,lítaj balonky,prostě se slaví) O můj bože!!Tys byl ve škole??A dostals 4-??? Na tenhle den čekám už od září!To musíme jít někam oslavit!! (a šťastně odcházejí z pódia)

Takže jen takové ponaučení:

Pro děti:bulte,bulte,bulte a projde vám každý průšvih nebo naopak,mějte špatné známky a když se vám pak jedna věc povede byť jen o jeden stupeň lépe,budete za génia.

Pro rodiče:Jediná ponaučení,které mě napadá,je kupte si nějaké prášky na nervy.

A nakonec pro ty,kteří uvažují o dětech:pořidťe si psa.

Přeji vám příjemnou zábavu.

 

 

 


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář